💰【6ag.shop】💰
伟德betweide

伟德betweide

2020-02-29 11:13:21 作者:ag手机客户端 原创

  

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

伟德betweide 来看下吧。

商贾列传之袁宝璟评传商贾列传之袁宝璟评传【伟德betweide】

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

商贾列传之袁宝璟评传

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

【伟德betweide】商贾列传之袁宝璟评传商贾列传之袁宝璟评传

商贾列传之袁宝璟评传商贾列传之袁宝璟评传

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

商贾列传之袁宝璟评传

商贾列传之袁宝璟评传商贾列传之袁宝璟评传

【伟德betweide】

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

商贾列传之袁宝璟评传

商贾列传之袁宝璟评传商贾列传之袁宝璟评传【伟德betweide】

(当前内容是原创文章,转载请联系网站管理人员,否则视为侵权。)

上篇:金沙大赌场 下篇:环博国际网址
热门推荐

ag88环亚平台

  丙戌年孟春辛卯月已巳日(公历三月十七日),辽省有司奉命,袁氏三昆仲,宝璟、宝琦、宝森者获毒鸠之针刑,须臾毙命焉。则前此秋后之刀下留人,终乃立春而问斩。坊间哄传,疑云密布,网络颇多质疑之论,官衙难透云诡之机。     盖袁宝璟,北地辽阳人士。国朝十七年(1966)生人。兄妹五人,璟行三。幼贫贱,饥寒乃少年之友,卑贱为总角之形。八岁投靠乡村亲友,寄食耕读鄙陋之乡。乃发愿于窘迫曰:后必图富贵而遂其志焉。

   三十六年(1985),璟如愿考中京师法政大学堂。虽有青云之志,无奈贫困如前,乃忍辱发奋,尝为教授抄书稿换小钱,填信封赚微利,或与市井小贩为伍,校园并街头互市;或于假期来往京沈,土产共杂货卖买。课堂埋首研习乎律法之精要,课余引车卖浆于京城之胡同。四载学子生涯,颇尝生意甘苦。毛遂自荐而入国朝之银行,料理证券有天赋之颖聪。

  四十三年,(1992),辞公职,创“建昊”于怀柔,展宏图于“黑麦”,遂尔羽翼渐丰,专注于证券之投机,游刃于股市之黑洞,千万金银朝发暮回,蜗居独坐孔方成军。四十八年以降,璟坐拥三十余亿巨产,俨然京城富豪之前茅也。当其时,璟仅而立之年余焉。  有汪兴者,璟之同乡也。年长璟十余岁,乃辽阳警司衙门之捕快,地方黑白双道之能吏也。初,璟、汪相识之际,则璟为学生,汪为警员,然晤谈甚洽,相见恨晚,遂结金兰之义云云。璟暴富,汪愕然,乃效仿之,退警员而商贾,期以速富。然或时运不济,或天赋不足,屡战屡败,终乃投璟。璟纳之,以报昔日之谊也。

  四十七年(1996)璟亏输九千万,颇疑其仇家某作祟,汪乃自效惩戒其仇家,命属下枪击某,未遂,然属下遭有司捕迄。未几,汪不忿璟之不用,弃璟。四十八年(1997),汪迫借一百万于璟,璟或拒,汪大愤。乃搜罗证物,或将不利于璟。璟昆仲不耐其扰,竟使暴徒行刺汪。汪得不死,乃加倍胁迫袁氏。袁氏昆仲密议,璟首肯,五十四年(2003)秋十月四日,璟兄宝琦、堂弟宝森等枪击汪于辽阳,汪当场毙命。

  袁氏昆仲遂入狱焉。五十六年(2005)八月,辽阳有司判决袁氏昆仲死罪,拟于秋后问斩。璟自觉无望,乃捐巨资几达五百亿予国朝,或期以不死。举国大哗,万众瞩目。十月十四日,当斩之期,果有刀下留人之阻。璟暂得不死,乃于囹圄中出首辽省某高官,惊动朝野,涉事者惶惶不可终日。其间,璟之妻卓玛获赠巨产亿万,然亦颇遭不测者再四云。五十七年春三月十七日,辽阳有司再判袁氏昆仲死罪,当日行毒针之刑。璟妻卓玛以藏人之礼上哈达于璟,璟系哈达于颈,弟兄三人同赴黄泉于须臾焉。

  论者谓:杀人偿命,王子犯法与庶民等同。袁氏此报,宜也。余则谓:命命相抵,宜也,三命抵一命,则汪氏之命贵于袁氏者耶?且夫汪氏,讹诈于前,胁迫于后,袁氏扑杀此獠,于私固无不当,于法罪不容情,然灭门以报汪氏,无乃太过?春秋网http://bbs.cqzg.cn璟,法政学堂之高才,竟以私愤而出下策,一不智也;再以出首而忤高官,二不智也;又期巨产以换苟活,出难题以扰准绳,三不智也。有此数端,则璟之灭,然也,又何言欤?

……

明升亚洲

商贾列传之袁宝璟评传……

环亚大师赛

商贾列传之袁宝璟评传……

伟德体育

商贾列传之袁宝璟评传……

万丰维加斯国际开户

商贾列传之袁宝璟评传……

加载更多